Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen
The Moodbox, deel van Mailing Company bv met maatschappelijke zetel te Aalstersesteenweg 264, 9400 Ninove, BTW BE 0450 563 416, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling bij The Moodbox, geeft de Klant aan dat hij akkoord gaat met deze Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Moodbox aanvaard zijn.

The Moodbox heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn van zodra deze op de website zijn gepubliceerd.

Artikel 2 - Aanbod
Om een goede beoordeling mogelijk te maken, probeert The Moodbox de productomschrijvingen en afbeeldingen, zo nauwkeurig en volledig mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Moodbox niet.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. The Moodbox kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, materiaal, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via email (contact@themoodbox.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Moodbox. The Moodbox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 - Prijzen
Alle prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW. Op postzegels wordt geen BTW aangerekend. De verzendingskosten zijn in de prijzen inbegrepen. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. De prijs die op de dag van het bezoek op de website wordt vermeld, is de geldige prijs. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

The moodbox houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een reeds aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Artikel 4 - Betaling
The Moodbox hanteert een minimale orderafname van € 25,00,- per order, inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. De Klant kan kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk.

Bij bestelling op factuur, bepaalt The Moodbox een betalingstermijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum. Facturen worden enkel op aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B).

Artikel 5 - Levering
Producten besteld via de webwinkel van The Moodbox worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt per briefpost, pakketpost of eigen leveringsdienst.

De vermelde leveringstermijn geldt enkel als indicatie en is niet bindend. The Moodbox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de levertermijn, beschadiging of vermissing van producten tijdens de verzending.

Correctheid van adresgegevens is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien een bestelling om deze reden niet aankomt, is The Moodbox niet verplicht een nieuwe bestelling kosteloos te verzenden.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, kan op vraag van de Klant een onderzoek ingesteld worden bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

Artikel 6 - Ruilen en retourneren
De Klant heeft het recht om de geleverde artikelen van The Moodbox om te ruilen of te retourneren, zonder vermelding van reden, binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

De Klant dient The Moodbox hiervan altijd schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen. Na ontvangst van een retourbevestiging, moeten de artikelen binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden terug gezonden, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Niet gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

In het geval van omruiling neemt The Moodbox eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening. In het geval van retourneren, betaalt The Moodbox enkel de aankoopprijs van de artikelen terug, niet de verzendkosten, tenzij het een artikel betreft dat verkeerdelijk werd geleverd door The Moodbox. Na ontvangst van de retourneerde bestelling, zal het aankoopbedrag binnen een termijn van 30 kalenderdagen terug betaald worden.

Artikel 7 - Garantie
Alle door The Moodbox geleverde producten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen gesteld worden. De door The Moodbox geleverde producten zijn vrij van gebreken. Deze garantie is geldig tot 1 week na levering van het artikel. Nadien vervalt elk recht op vergoeding of vervanging.

De Klant is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Indien één of meer van de geleverde producten niet voldoen aan de afgegeven garantie, dient de Klant The Moodbox hiervan schriftelijk (via email) op de hoogte te stellen, met vermelding dat hij aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek. Na retourzending en beoordeling van de garantie aanspraak, wordt het artikel door The Moodbox vervangen of vergoed.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8 - Klantendienst
De klantendienst van The Moodbox is bereikbaar via e-mail (contact@themoodbox.be). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9 - Contactgegevens
The Moodbox – Mailing Company bv – Erwin Vanden Meersch
Aalstersesteenweg 264, 9400 Ninove
contact@themoodbox.be
0032(0)54 300 111

BACK TO TOP